Báo CAĐN: Sớm can thiệp, điều trị hiệu quả khuyết tật cho trẻ em - dalats.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo CAĐN: Sớm can thiệp, điều trị hiệu quả khuyết tật cho trẻ em

Đà Nẵng - Sở LĐ-TB&XH vừa phối hợp cùng Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai Dự án 'Nâng cao năng lực và duy trì bền vững mô hình phát triển sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em từ 0 đến 6 tuổi tại Đà Nẵng'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/119_204949_som-can-thiep-dieu-tri-hieu-qua-khuyet-tat-cho-tre-em.aspx

Đà Nẵng - Sở LĐ-TB&XH vừa phối hợp cùng Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững (VietHealth) triển khai Dự án “Nâng cao năng lực và duy trì bền vững mô hình phát triển sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em từ 0 đến 6 tuổi tại Đà Nẵng”. Đây là năm thứ hai liên tiếp dự án được Cơ quan Viện trợ Ai Len (Irish Aid) tài trợ cho Đà Nẵng thông qua VietHealth. Trong lần đầu tiên triển khai, dự án đã đạt một số kết quả khả quan khi hầu hết khuyết tật ở trẻ em qua sàng lọc đều được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Để phát huy những kết quả này, ở năm thứ 2 các đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác khám sàng lọc phát hiện trẻ khuyết tật; thay đổi phương pháp tập huấn từ tập trung sang hình thức nhóm hoặc gia đình; đồng thời thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ trực tiếp làm việc với trẻ em. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu cho UBND TP có công văn chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các ngành có liên quan như LĐ-TB&XH, Y tế, Giáo dục trong công tác phát hiện, sàng lọc khuyết tật ở trẻ em từ 0 đến 6 tuổi để can thiệp kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.

T.K

Tìm kiếm:✨

  • LĐ-TB, Irish Aid, T.K, Tập huấn, Trẻ em, Điều trị, Sàng lọc, Đà Nẵng, Can thiệp, Y tế, Giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố, Tham mưu, Mô hình, Tài trợ, Duy trì, Chuyên môn, Đội ngũ, Dự án, Phối hợp, Triển khai, Công bộ, Giao dịch cổ phiếu, Dây tóc, Đèn compact

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages