Wednesday, June 12, 2019

Báo BVPL: Yêu cầu điều tra, xử lý các vụ phá rừng dọc QL27C Đà Lạt-Nha Trang

Sau khi báo chí phản ảnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Lạc Dương và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, nguồn lực điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ phá rừng lấy đất sản xuất dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo BVPL, nguồn bài: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/hoi-am/yeu-cau-dieu-tra-xu-ly-cac-vu-pha-rung-doc-ql27c-da-lat-nha-trang-71211.html

Văn bản số 3438/UBND-LN, ngày 7/6 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giao UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng thuộc huyện và chính quyền cấp xã tập trung lực lượng, nguồn lực điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ phá rừng lấy đất sản xuất dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang, theo phản ánh của báo chí, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6.

Chỉ với 1 vụ vi phạm, đã có hơn 10ha rừng thông bị đầu độc dẫn đến chết.

Giao Sở Nông nghiệp&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

Rừng dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Văn bản cung yêu cầu huyện Lạc Dương, Sở Nông nghiệp&PTNT tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại công điện số 3272/CĐ-UBND-LN, ngày 31/5 về triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng ken cây, đầu độc, làm chết cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Khánh Hà

Tìm kiếm:✨

  • Phá rừng, PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lạc Dương, Lạc Dương, Đầu độc, Chi cục Kiểm lâm, Rừng thông, Khánh Hà, Phản ảnh, Lấn chiếm, Thực vật rừng, Công điện, Lâm nghiệp, Xử lý nghiêm