Thursday, August 29, 2019

Báo CAĐN: Lâm Đồng thành lập hai Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên

Lâm Đồng- Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 27-8 cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành đồng thời hai quyết định, cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc. Đây là những Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện của cá nhân, tổ chức khi thi hành án dân sự.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_211680_lam-dong-thanh-lap-hai-van-phong-thua-phat-lai-dau-tien.aspx

Lâm Đồng- Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 27-8 cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành đồng thời hai quyết định, cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc. Đây là những Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện của cá nhân, tổ chức khi thi hành án dân sự.

Cụ thể theo Quyết định số 1803 và 1807 ngày 23-8-2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Thừa phát lại được phép thành lập tại TP Đà Lạt, có trụ sở tại nhà số 45, đường Phan Bội Châu, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính. Tại TP Bảo Lộc, Văn phòng Thừa phát lại đặt ở Lô 55, dãy CH2a, đường Nguyễn Công Trứ, P. 1.

Theo quy định của các văn bản hiện hành, Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự như: tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự và tòa án; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự và một số công việc khác theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan. Thừa phát lại làm việc theo hợp đồng tại Văn phòng Thừa phát lại.

L.Đ

Tìm kiếm:✨

  • Văn phòng Thừa, TP Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng, Thi hành án, Đường Phan Bội Châu, Đường Nguyễn Công Trứ, Đương sự, Lâm Đồng, Dân sự, Đà Lạt, Bảo Lộc, Trên nguyên tắc, Tống đạt, Con dấu, Thi hành, Văn phòng, Bản án, Tòa án, Tự chủ, Thành lập