Tuesday, August 13, 2019

Báo Thanh Niên: Lợi dụng mưa bão, thuê người đến chặt hạ rừng phòng hộ tại Đà Lạt

11 giờ ngày 12.8.2019, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện 11 người đang dùng cưa, dao rựa chặt hạ cây rừng tại lô C, khoảng 4, Tiểu khu 158a.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://media.thanhnien.vn/thoi-su/loi-dung-mua-bao-thue-nguoi-den-chat-ha-rung-phong-ho-tai-da-lat-139186.html

Lâm Viên

Tìm kiếm:✨

  • Tiểu khu 158A, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Dao rựa, Lâm viên, Rừng phòng hộ, Thực vật rừng, Thuê người, Mưa bão, Đà Lạt, Ban quản lý, Rừng, Chặt, Lợi dụng