Wednesday, August 14, 2019

Báo Thanh Niên: Núi rác Cam Ly đổ ập xuống khu sản xuất rau hoa của dân Đà Lạt

Bỗng đâu, hàng ngàn tấn rác tại bãi rác Cam Ly, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) 60 mét trượt từ độ cao hơn 60 mét đổ ập xuống chôn vùi nhiều diện tích rau hoa của người dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Niên, nguồn bài: http://media.thanhnien.vn/phong-su/nui-rac-cam-ly-do-ap-xuong-khu-san-xuat-rau-hoa-cua-dan-da-lat-139253.html

Lâm Viên

Tìm kiếm:✨

  • Bãi rác Cam Ly, Bỗng đâu, Chôn vùi, Đà Lạt, Ập, Lâm Đồng, Rau, Rác, Độ cao, Mét, Hoa, Diện tích