Thursday, October 17, 2019

Báo QĐND: Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2019

Sáng 17-10, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2019. Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 300 lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp kinh tế trong toàn quân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-lop-tap-huan-nghiep-vu-nganh-kinh-te-quan-doi-nam-2019-597510

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết: Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, về công tác quản lý doanh nghiệp, định hướng, sắp xếp doanh nghiệp quân đội phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Các đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Diễn ra trong thời gian 2 ngày (17 và 18-10), các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được tiếp thu một số chuyên đề quan trọng như: Những nội dung mới về chủ trương tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội; các quy định mới của Bộ Quốc phòng về quản lý doanh nghiệp. Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA)-Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp; quản trị nội bộ của doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước: Địa vị pháp lý, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm cán bộ quản lý, người đại diện vốn nhà nước và cơ quan có liên quan.

Lớp tập huấn là dịp để các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp bổ sung, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Tìm kiếm:✨

  • Cục Kinh tế, Nguyễn Việt Anh, IPA, EVFTA, Toàn quân, Tồn đọng, Tập huấn, Bộ quốc phòng, Nghiệp vụ, Quân ủy trung ương, Lâm Đồng, Khai mạc, Đà Lạt, Tháo gỡ, Quân đội, Chỉ huy, Địa vị, Vốn nhà nước, Quốc phòng, Hiệp định thương mại tự do